ללא מניפולציות

התפתחות של העבודה "המוח המניפולטיבי"

שנוצרה כיצירה למקום ספציפי,

בעבודה הזו התנועה יציאה מהמייצג

והתגלגלה למקומות חדשים...

נשאר זיכרון מרמז למניפולציות עצמיות

וצל של חוטי ברזל הנוצר על ידי אהיל המנורה. 

היצירה עלתה ב:

Danscentrumjette DCJ, Brussels, Belgium

volksroom, Brussels, Belgium

Footprint Dance Festival, London, England

TEIMOT ערב אמנים בחלל התיבה, יפו-תל אביב

בשבוע המחול הבינלאומי, מתחם התחנה, ירושלים

בצוללת הצהובה, ירושלים

בפסטיבל "ננודאנס", תל אביב

ובערב יוצרים 7על7 במחסן 2, נמל יפו